Jako dzieciom bez trudu jest nam ufać w to, że nie ma rzeczy nieprawdopodobnych. Niestety życie temperuje tę wiarę, utwierdzając nas w przekonaniu gruntownie przeciwnym. A szkoda, bowiem Read More